Voor deze zorg betaal je geen eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen.

Geen eigen risico

Je betaalt géén eigen risico voor:

 • Een bezoek aan de huisarts (bloedonderzoek in een laboratorium op verzoek van je huisarts valt wel onder het eigen risico)
 • Kinderen onder de 18
 • Verloskundige zorg (inclusief plaatsen van spiraal door verloskundige)
 • NIPT met medische indicatie
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Ketenzorg
 • Verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • Zorgkosten en reiskosten bij orgaandonatie
 • Voetzorg diabetes mellitus bij een podotherapeut
 • Bevolkingsonderzoeken (je betaalt wel eigen risico bij eventueel vervolgonderzoek)
 • Medicijnen van de lijst voorkeursgeneesmiddelen
 • Zorg vergoed uit je aanvullende verzekering

Wanneer betaal je wel eigen risico?

Voor alle andere zorg uit de basisverzekering betaal je wel eigen risico. Ook kan het zijn dat je een eigen bijdrage betaalt.

Eigen risico terugkrijgen bij Zorgbewustpolis

Heb je een Zorgbewustpolis? Bij PZP krijg je je verplicht eigen risico tot maximaal € 385 terug bij:

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven