Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Heb je diabetes en heeft je huisarts of podotherapeut vastgesteld dat je in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk je vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Wanneer je diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijg je elk jaar een voetonderzoek (screening) bij je huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Word je geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaal je geen eigen risico. Word je geholpen door een medisch specialist? Dan betaal je wel Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat regel je zelf?

Vraag een verwijzing van je arts.

Waar kan je terecht?

Je huisarts kan je vertellen of je de zorg uit een Samenwerking tussen je huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut.
 vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij je in de buurt of wil je zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met een contract voor voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1.

Ga je naar een podotherapeut zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. De podotherapeut moet wel “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Anders krijg je geen vergoeding.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven