CZ groep premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie probeert CZ groep zo veel mogelijk te sturen op een scherpe premie. Wij stunten echter niet met eenmalige aanbiedingen, maar voeren een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

Ons streven: zo veel mogelijk sturen op een scherpe premie

Het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland stijgen ieder jaar. De afgelopen jaren hebben wij reserves kunnen inzetten om de premie minder hard te laten stijgen dan eigenlijk nodig was. Ook voor de premie van 2020 zetten wij reserves in. Daarnaast maken we goede afspraken met zorgverleners waardoor de zorgkosten net iets minder hard zullen stijgen dan het landelijk gemiddelde.

Vanaf 2020 verlaagt de overheid de maximale collectiviteitskorting. Ook dit is van invloed op de premie, want iedere verzekerde betaalt hierdoor minder opslag voor deze korting. Heb je zelf een collectieve verzekering? Dan kan het zijn dat je in 2020 meer gaat betalen omdat je minder korting krijgt. Op je polis zie je wat je premie voor volgend jaar wordt. Je ontvangt deze uiterlijk 12 november 2019.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar de rekenpremie van de zorgverzekering. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend, samen met de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In onze premieopslag zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2020

Benieuwd naar hoe CZ groep de premie van 2020 heeft berekend?
Lees meer over de premie van 2020