Ons premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie tracht CZ groep de premie zo stabiel mogelijk te houden. Wij stunten niet met eenmalige aanbiedingen of de laagste premie, maar voeren een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

Het streven: de premie zo stabiel mogelijk houden

Het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland stijgen ieder jaar. Hierdoor stijgt de premie van de basisverzekering. De afgelopen jaren heeft CZ groep reserves kunnen inzetten om de premie minder hard te laten stijgen dan eigenlijk nodig was. Zolang het kan, blijft het streven de premie zo stabiel mogelijk te laten ontwikkelen.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar de rekenpremie van de zorgverzekering. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend, samen met de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In november van elk jaar maken de zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekend.

Zorgpremie 2019

Voor de premie van 2019 heeft CZ groep € 97 miljoen uit de reserves gehaald om de premiestijging te beperken. De gemiddelde premie van de basisverzekering ligt dit jaar daardoor € 2,75 per maand onder de kostprijs.

Lees meer over de berekening van de premie 2019

PZP berekent geen winstopslag

PZP is een onderlinge waarborgmaatschappij. Winst maken is voor ons géén doel. In onze premieopslag zit dus nooit winstopslag. En we besteden de zorgpremie zo zuinig en efficiënt mogelijk: van elke euro gaat ruim 97 cent naar zorg en minder dan 3 cent naar organisatiekosten.