CZ groep premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie probeert CZ groep zo veel mogelijk te sturen op een scherpe premie. We doen dat met een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

Ons streven: zo veel mogelijk sturen op een scherpe premie

De premie voor de basisverzekering van PZP stijgt in 2022. Dit is nodig, omdat de kosten van de zorg verder oplopen. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Daarnaast werden de prijzen van geneesmiddelen en de salarissen van medewerkers in de zorg hoger.

De stijging van de premie is minder hoog dan eigenlijk nodig zou zijn. Dat komt doordat we een deel van onze reserves inzetten. Dit jaar is het bedrag dat we vanuit de reserves kunnen inzetten hoger. Dat zit zo: Alle zorgverzekeraars hebben van de overheid een extra bijdrage ontvangen voor de zorgkosten, die zijn ontstaan door de coronapandemie. Daarnaast waren de kosten voor reguliere zorg lager, omdat veel zorg werd uitgesteld. Het geld dat overbleef, zetten we nu in om de premie te dempen. In totaal zetten we 204 miljoen euro in.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van de zorgkosten te dekken. Dus om ervoor te zorgen dat de helft van de zorgkosten die we allemaal samen in Nederland maken ook vergoed kunnen worden uit de basisverzekering.

De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Elk jaar op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend. Evenals de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun financiële reserves, de resultaten die ze verwachten en hun organisatiekosten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In onze premieopslag zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Benieuwd naar hoe CZ groep de premie van 2022 heeft berekend?
Lees meer over de premie van 2022

Naar boven