CZ groep premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie probeert CZ groep zo veel mogelijk te sturen op een scherpe premie. We doen dat met een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van de zorgkosten te dekken. Dus om ervoor te zorgen dat de helft van de zorgkosten die we allemaal samen in Nederland maken ook vergoed kan worden uit de basisverzekering.

De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Elk jaar op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend. Evenals de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun financiële reserves, de resultaten die ze verwachten en hun organisatiekosten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In onze premieopslag zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2021

Uiterlijk 12 november 2020 ontvang je je nieuwe polis. Hierop zie je wat je premie in 2021 wordt.

Algemeen-NaarBoven