CZ groep premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie probeert CZ groep zo veel mogelijk te sturen op een scherpe premie. We doen dat met een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van de zorgkosten te dekken. Dus om ervoor te zorgen dat de helft van de zorgkosten die we allemaal samen in Nederland maken ook vergoed kunnen worden uit de basisverzekering.

De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Elk jaar op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend. Evenals de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun financiële reserves, de resultaten die ze verwachten en hun organisatiekosten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In onze premieopslag zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2022

De premie voor de basisverzekering van PZP is gestegen in 2022. Dit was nodig, omdat de kosten van de zorg verder oplopen. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Daarnaast werden de prijzen van geneesmiddelen en de salarissen van medewerkers in de zorg hoger.

De stijging van de premie was minder hoog dan eigenlijk nodig zou zijn. Dat komt doordat we een deel van onze reserves hebben ingezet. Voor 2022 was het bedrag dat we vanuit de reserves konden inzetten hoger. Dat zit zo: Alle zorgverzekeraars hebben van de overheid een extra bijdrage ontvangen voor de zorgkosten, die zijn ontstaan door de coronapandemie. Daarnaast waren de kosten voor reguliere zorg lager, omdat veel zorg werd uitgesteld. Het geld dat overbleef, hebben we ingezet om de premie te dempen. In totaal zetten we 204 miljoen euro in.

Benieuwd naar hoe we de premie van 2022 hebben berekend?

Lees meer over de premie van 2022 

De premie voor 2023 maken wij uiterlijk 12 november 2022 bekend.

Naar boven