Vergoeding preventief onderzoek hart en bloedvaten

Wat krijg je vergoed voor preventief onderzoek van hart en bloedvaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wij vergoeden preventief onderzoek van hart en bloedvaten uit onze aanvullende verzekeringen. Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door je huisarts of een bevoegde medewerker van je huisartsenpraktijk.

Je krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan). Voor sportmedische onderzoeken kan je gebruikmaken van de vergoedingen voor sportmedisch advies.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Geen vergoeding
CZ Top Collectief 1 keer per jaar € 200,- voor onderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Word je of je bloed onderzocht in een laboratorium? Dan betaal je de kosten hiervoor wel eerst uit je eigen risico.

Waar kan je terecht?

Je kunt voor een preventief onderzoek terecht bij je huisarts. Op zoek naar een zorgverlener bij je in de buurt? Vind een zorgverlener. Je kunt je selectie verfijnen op: huisarts.

Nog vragen? We zijn er voor je