Dit zijn de wijzigingen in de zorgverzekering 2024

De overheid bepaalt elk jaar voor alle zorgverzekeraars welke zorg er vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Deze wijzigingen zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Bekijk alle wijzigingen voor je PZP zorgverzekering in 2024.

Gewijzigde vergoedingen basisverzekering 2024

De overheid heeft bekendgemaakt wat er wijzigt in de basisverzekering van 2024:

 • Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen
  De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.
  Bekijk alle tarieven voor 2024

 • Kraamzorg
  Heb je kraamzorg nodig? Vanaf 2024 kan in sommige situaties de kraamzorg over 6 weken verdeeld worden, in plaats van over 10 dagen. Je ontvangt wel nog steeds maximaal 10 dagen kraamzorg in totaal (8 + 2 extra dagen bij een medische indicatie). Het aantal dagen en het aantal uren per dag dat je precies krijgt, wordt vastgesteld tijdens de intake met het kraambureau, en na de bevalling.
  Bekijk de vergoeding kraamzorg

 • Voorlopige herstelzorg na corona
  Als je het coronavirus heeft gehad en nog last heeft van ernstige klachten, dan krijg je herstelzorg voorlopig vergoed, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Deze vergoeding was al tijdelijk toegevoegd aan de basisverzekering en is nu verlengd tot 1 januari 2025.
  Bekijk de vergoeding corona herstelzorg

 • Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
  Heeft je kind coaching nodig bij gezond eten en bewegen? Vanaf 2024 wordt Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ook vergoed voor kinderen (t/m 17 jaar) met overgewicht of obesitas. Een centrale zorgverlener begeleidt en coördineert de zorg. Een kinderleefstijlcoach is de behandelaar tijdens het GLI-traject. Om gebruik te maken van deze vergoeding heb je een verwijzing nodig. Je betaalt geen eigen risico voor deze zorg.

 • 20-weken echo
  Ben je zwanger en wil je een 20-weken echo? Vanaf 1 januari 2024 wordt deze echo vergoed vanuit de overheid en dus niet meer door de basisverzekering. Je hoeft de echo nog steeds niet zelf te betalen. Je merkt hier dus niets van.
  Lees hier meer over de 20-weken echo

 • Logopedie
  Voor logopedie tot 18 jaar heb je vanaf 2024 geen verwijzing meer nodig als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan heb je nog wél een verwijzing nodig.
  Bekijk de vergoeding logopedie

 • Valpreventie
  Loop je een hoog risico om te vallen? En heb je daarbij ook andere lichamelijke of psychische problemen? Dan kan je vanaf 2024 valpreventie vergoed krijgen uit je basisverzekering als je 65 jaar of ouder bent. Je ontvangt deze vergoeding één keer per jaar. Heb je geen bijkomende lichamelijke of psychische problemen, maar heb je wel risico op vallen? Dan kan je een beweegprogramma voor valpreventie volgen via je gemeente.
  Bekijk de vergoeding valpreventie beweegprogramma

 • Wijkverpleging
  Ga je voor wijkverpleging naar een zorgverlener die geen contract heeft met PZP? In 2024 verandert de aanvraagprocedure voor de vergoeding van deze zorg. Je indicatie mag maximaal 3 maanden oud zijn op het moment dat je de aanvraag indient.
  Bekijk de vergoeding wijkverpleging

 • Bovenkaak implantaten
  Heb je een implantaat nodig voor je bovenkaak? Dan heb je vanaf 2024 een akkoordverklaring nodig voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een implantaat in je onderkaak is een akkoordverklaring alleen nodig bij zorgverleners zonder contract.
  Bekijk de vergoeding kunstgebit op implantaten

 • Fysiotherapie bij COPD
  Vanaf 2024 krijg je fysiotherapie bij COPD alleen volledig vergoed bij fysiotherapeuten waar wij een contract mee hebben die óók zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet. Deze therapeuten zetten zich extra in voor de behandeling van COPD. Ze hebben bijvoorbeeld een extra opleiding gevolgd, en werken nauw samen met andere zorgverleners. Is je fysiotherapeut niet aangesloten bij Chronisch ZorgNet? Dan krijg je minder vergoed.
  Bekijk de vergoeding fysiotherapie bij COPD

Wijziging PZP basisverzekering 2024:

 • Restitutiepolis wordt vervangen door combinatiepolis
  De restitutiepolis ‘Zorgkeuzepolis’ wordt vanaf 2024 vervangen door de combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’. Met de huidige restitutiepolis krijg je de zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging of GGZ 100% vergoed. Met de nieuwe combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’ wijzigt de vergoeding voor deze zorgverleners vanaf 2024 naar maximaal 85% van het tarief van zorgverleners mét een contract. De rest van de rekening betaal je zelf. Voor alle andere zorg krijg je nog steeds 100% vergoed, ook als je naar een zorgverlener zonder contract gaat.
  Lees meer over deze wijziging

Gewijzigde vergoedingen in de aanvullende verzekeringen 2024

 • Reisvaccinaties
  De vergoeding voor reisvaccinaties wordt uitgebreid. Je krijgt voortaan ook een vergoeding voor inentingen tegen tuberculose/meningitis, Japanse encefalitis/ tekenencefalitis/ rabiës en een Mantoux-test in geval van mogelijke tuberculose.
  Bekijk de vergoeding reisvaccinaties.

 • Voetzorg bij ernstige bloedvatproblemen of reumatoïde artritis
  Heb je ernstige bloedvatproblemen of reumatoïde artritis, met daarbij een verhoogd risico op voetulcera? Dan krijg je voetbehandelingen vanaf 2024 vergoed uit de basisverzekering, in plaats van uit de aanvullende verzekering. Voetzorg bij diabetes mellitus krijg je net als eerst vergoed vanuit de basisverzekering. Algemene voetzorg wordt nog steeds vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 • Valpreventie
  De vergoeding voor valpreventie verdwijnt uit de aanvullende verzekeringen. Deze vergoeding gaat naar de basisverzekering en wordt vanaf 2024 alleen nog vergoed vanaf 65 jaar. Je betaalt eigen risico voor deze zorg.
  Bekijk de vergoeding valpreventie beweegprogramma

Het verplicht eigen risico blijft gelijk

De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor je zorgverzekering in 2024 blijft gelijk: € 385.

PZP biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Zodat je niet het hele bedrag in één keer betaalt, maar in termijnen.

De rekenpremie in 2024

Op Prinsjesdag heeft de overheid bekend gemaakt dat de rekenpremie voor 2024 € 1.708 is. Dat is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid jaarlijks aan verzekerden moeten vragen om de zorgkosten te dekken. De rekenpremie is de basis voor de premie van de zorgverzekering die je vanaf 2024 gaat betalen. Hoe dat precies werkt, leggen we je graag uit.

Van rekenpremie naar je premie

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven