Vergoeding tandheelkunde tot 18 jaar

Wat krijg je vergoed voor tandheelkunde tot 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Je kind heeft mondzorg nodig en moet naar een tandarts, mondhygiënist, Centrum voor Mondzorg of instelling voor jeugdtandverzorging. Wij vergoeden de volgende tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar volledig:

 • Jaarlijkse controle tandarts (als meer controles nodig zijn, dan worden deze ook vergoed)
 • De Gewoon Gaaf-methode voor preventieve mondzorg bij kinderen
 • Fluoridebehandeling
 • Een incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Vullingen
 • Het aanbrengen van een beschermend laklaagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • Parodontale zorg
 • Gedeeltelijke of volledige verdoving
 • Behandeling van de tandzenuw
 • Het in oorspronkelijke staat brengen van tanden of kiezen met plastische materialen (restauratie)
 • Uitneembare gebitsprothesen
 • Tandheelkundige (protheses op) implantaten in de tandeloze kaak
 • Chirurgische mondzorg
 • Röntgenfoto's
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Implantaten met kronen voor snij- en hoektanden, als deze niet zijn aangelegd of wanneer ze ontbreken als gevolg van een ongeval. Je krijgt een vergoeding als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst. De tand moet wel al voor de 18e verjaardag van je kind ontbreken.

Aanvullende verzekering

Je kind krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor de volgende behandelingen:

 • Kronen, inlays, etsbrug, dummy en wortelkap
 • Implantaten in een niet-tandeloze kaak
 • Reguliere orthodontie
 • Uitwendig bleken (bleken door middel van het aanbrengen van bleekmateriaal)
 • Abonnementskosten bij de tandarts
 • Mondbeschermers

Wil je toch voor je kind een vergoeding voor deze behandelingen? Kinderen onder de 18 jaar hebben dezelfde aanvullende (tandarts)verzekering als een van de ouders. Je kind kan voor deze behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering. Dit geldt alleen niet voor het bleken van de tanden en de abonnementskosten bij de tandarts.

Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017
Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2018
Referentielijst vanaf 1 maart 2017
Referentielijst t/m 28 februari 2017

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een tandarts of mondhygiënist.

Je moet vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen voor een volledige verdoving, (protheses op) implantaten, kaakoverzichtsfoto en bijzondere tandheelkunde. 

Meer informatie over mondzorg vind je op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kan je terecht bij: mondzorg?

Heb je mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

 • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijg je de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
 • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijg je de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
 • Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
 • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
 • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kan je binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
 • Voor mondzorg zonder spoed kan je binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kan je de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP