Belangrijkste vragen combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’

Jij, of iemand die met je is meeverzekerd, had in 2023 de restitutiepolis ‘Zorgkeuzepolis’. We willen je laten weten dat de restitutiepolis vanaf 2024 wordt vervangen door de combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’. Dit heeft een gevolg voor de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging of GGZ.

Had je na het lezen van de brief nog vragen over deze wijziging of je vergoeding? We somden de belangrijkste vragen voor je op. 

Belangrijkste onderwerpen

Vervanging restitutiepolis door combinatiepolis

Zorg

Regeling voor 2024

Gecontracteerde zorgverleners

Wachtlijsten

Vergoedingen

Communicatie en contact

Naar boven