Vergoeding zwangerschapscursus

Wat krijg je vergoed voor een zwangerschapscursus? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wij vergoeden voor de vrouwelijke verzekerde gezondheidscursussen die betrekking hebben op de voorbereiding op de bevalling. De cursus volg je tijdens de zwangerschap en eindigt uiterlijk 6 maanden na de bevalling. Een voorbeeld hiervan is een 'puf' cursus.

Je krijgt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Geen vergoeding
CZ Top Collectief € 200,- per jaar

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door een zorgverlener of organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen naar .

Nog vragen? We zijn er voor je