Vergoeding consult en advies voor vrouwen

Wat krijg je vergoed voor consult en advies voor vrouwen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Consult en advies voor vrouwen vergoeden wij uit de aanvullende verzekering. De consulten moeten te maken hebben met, of gericht zijn op, de overgang of overige vragen van vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zwangerschap of (borst)kanker. In deze consulten worden onderwerpen behandeld als opvliegers of stemmingswisselingen tijdens de overgang, vragen over de anticonceptiepil, moeite met zwanger worden of geconfronteerd worden met borstkanker.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP Overgangsconsulten 75%, maximaal 5 consulten voor de gehele duur van de verzekering
Plus PZP Overgangsconsulten 75%, maximaal 5 consulten voor de gehele duur van de verzekering
CZ Top Collectief € 200,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt voor overgangsconsulten terecht bij zorgverleners die zijn aangesloten bij Care for Women, VVOC (Vereniging Verpleegkundige OvergangsConsulenten) of bij een door PZP erkende instelling die is gespecialiseerd in overgangsconsulten. Je kiest zelf je instelling die is gespecialiseerd in overgangsconsulten.

Ben je op zoek naar een overgangsconsulent? Vind een overgangsconsulent.

Voor de andere consulten kan je terecht bij een verloskundige of bij een zorgverlener die is aangesloten bij Care for Women.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP