Vergoeding praktijkondersteuner

Heb je een chronische aandoening of psychische klachten? Dan kan je huisarts je na een eerste consult doorverwijzen naar een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH). Kijk wat je kunt verwachten en wat je vergoed krijgt.

Wat krijg je vergoed?

De praktijkondersteuner werkt bij je huisartsenpraktijk en neemt een aantal taken van de huisarts over. Praktijkondersteuners hebben minimaal een HBO-opleiding. Er zijn 2 soorten praktijkondersteuners.

  • Praktijkondersteuner somatiek: ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met een chronische lichamelijke aandoening, zoals diabetes, astma, COPD, een hart- en vaatziekte en ouderen. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over je ziekte, voert controles uit, helpt je met je medicijnen en bekijkt samen met je hoe je gezonder kunt leven.
  • Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg GGZ: De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische problemen. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij je speelt. En bespreekt samen met je de mogelijke vervolgstappen.

Zorg van de praktijkondersteuner valt onder de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

De praktijkondersteuner is werkzaam bij je huisartsenpraktijk.

Op zoek naar een huisarts met een contract? Vind een huisarts bij je in de buurt.

Naar boven