Vergoeding fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijg je vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk je maximale vergoeding.

De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

Staat je aandoening in de lijst? Dan krijg je de eerste 20 behandelingen of een deel daarvan vergoed, alleen als je één van onderstaande aanvullende verzekeringen hebt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Je krijgt in 2018 (net als in 2017) de volgende vergoeding:

Je vergoeding in 2018:

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 250,- 
Basis PZP € 250,- (+ screening) + 3 behandelingen
Plus PZP € 550,- (+ screening) + 3 behandelingen
CZ Top Collectief Maximaal 36 behandelingen per jaar

Je vergoeding in 2017:

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 250,-
Basis PZP € 250,- (+ screening) + 3 behandelingen
Plus PZP € 550,- (+ screening) + 3 behandelingen
CZ Top Collectief Maximaal 42 behandelingen per jaar

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

 • Je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,- (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-). Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  voor zorg uit de aanvullende verzekering
 • Je betaalt geen Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een deel van je zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg of hulpmiddelen waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijg je zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag soms het eigen risico.
 • Ga je naar een niet-gecontracteerde therapeut en heb je een aanvullende verzekering Jongeren PZP, Basis PZP of Plus PZP? Dan krijg je een vergoeding van 100% van het tarief dat met gecontracteerde zorgverleners is afgesproken.
 • Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en heb je een aanvullende verzekering CZ Top Collectief? Dan krijg je een vergoeding van 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering

Vanaf de 21e behandeling krijg je een vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio- of oefentherapeut kan je hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 • Je betaalt wel een Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,- (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-). Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 • Je betaalt geen Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een deel van je zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg of hulpmiddelen waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijg je zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag soms het eigen risico.
 • Ga je naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaal je een deel per behandeling zelf afhankelijk van je basisverzekering.

Krijg je geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar je vergoeding uit je aanvullende verzekering.

Waar kan je terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Vind een therapeut bij je in de buurt.

Bij bepaalde aandoening

Voor fysio- of oefentherapie voor de behandeling van bepaalde aandoeningen, ga je naar een speciaal daarvoor gecontracteerde therapeut. Zo krijg je de beste zorg. Wij sluiten alleen contracten af met therapeuten die speciaal opgeleid zijn voor het uitoefenen van de behandeling van bijvoorbeeld:

 • Fysiotherapie bij lymfoedeem
  Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem.

 • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
  De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

 • Bekkenfysiotherapie
  De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten.

Niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijg je geen volledige vergoeding. Je hebt bij deze niet-gecontracteerde therapeuten een akkoordverklaring nodig. 
Wil je meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Hoe snel kan je terecht bij: fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck?

Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck hebben wij een kortere wachttijd afgesproken dan de landelijke norm van 5 werkdagen. Je kunt binnen 4 werkdagen terecht bij een therapeut.

Spoed? Dan kan je eerder terecht. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk juist niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan je hierover informeren.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP