Vergoeding niet-spoedeisende hulp in het buitenland

Wat krijg je vergoed voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Niet-spoedeisende hulp is zorg die je vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die je met spoed nodig hebt. Wilt je je buiten Nederland (je woonland) laten behandelen, omdat er een lange wachtlijst is of er geen behandeling in Nederland mogelijk is? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering. Krijg je de zorg bij een gecontracteerde zorgverlener dan hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijzen. We vergoeden dan de zorg volgens je verzekeringsvoorwaarden en de afgesproken tarieven.

Krijg je de zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan kan je op 2 manieren een vergoeding krijgen:

  • Je krijgt een vergoeding volgens je verzekeringsvoorwaarden. Misschien krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
  • Je krijgt een vergoeding volgens de Europese Verordening. In dat geval heb je van ons vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier. De buitenlandse zorgverlener rekent dan met ons af volgens de tarieven van het behandelland.

Heb je voor deze zorg in Nederland toestemming nodig van ons? Dan geldt dat ook voor deze zorg in het buitenland. Vraag een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan. Je weet dan vooraf zeker of je de behandeling vergoed krijgt en hoeveel je vergoed krijgt. Lees meer over toestemming aanvragen voor geplande zorg.

Let op: In sommige gevallen kunnen de kosten voor een behandeling veel hoger zijn dan de kosten voor dezelfde behandeling in Nederland. Het is dus belangrijk dat je je vooraf goed laat informeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen risico en eigen bijdrage

Je betaalt wel een Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,- (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-). Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Hebben wij je toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en heb je hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijg je de kosten vergoed volgens de tarieven van het behandelland. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Geldt in het behandelland een Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een deel van je zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg of hulpmiddelen waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijg je zorg uit de basisverzekering? Dan betaal je soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag soms het eigen risico.
? Dan moet je die zelf betalen aan de betreffende zorgverlener. Deze eigen bijdrage krijg je mogelijk van ons achteraf vergoed. Je kunt de rekening naar ons opsturen. Wij beoordelen dan of een vergoeding mogelijk is. Deze vergoeding wordt wel verrekend met een nog openstaand eigen risico. Geldt voor de zorg in Nederland ook een eigen bijdrage, dan wordt deze op de vergoeding ingehouden.

Waar kan je terecht?

Je kunt zelf een ziekenhuis in België of Duitsland kiezen. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. Je kunt je selectie verfijnen op: ziekenhuis.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP