Vergoeding alternatieve geneesmiddelen

Wat krijg je vergoed voor alternatieve geneesmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Alternatieve geneesmiddelen zijn antroposofische en homeopathische geneesmiddelen en producten. Een alternatief geneesmiddel vergoeden wij als het aan deze 4 eisen voldoet:

  • het staat geregistreerd als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel (je arts of apotheek kan dit voor je controleren)
  • het is opgenomen in de Z-index (je arts of apotheek kan dit voor je controleren)
  • het is voorgeschreven door een arts, tandarts, verloskundige of erkend alternatief zorgverlener
  • de geneesmiddelen zijn afgeleverd door een apotheek, apotheekhoudend huisarts of internetapotheek

Alternatieve geneesmiddelen zonder recept (zoals een zelfzorggeneesmiddel), of die geleverd zijn door een alternatief genezer, vergoeden wij niet.

Alleen onze aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen. Deze vergoeding geldt voor alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.

In de meeste gevallen moet je zelf de rekening voorschieten. Daarna kan je de rekening bij ons indienen.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Extra vergoeding chiropractie

Ben je behandeld door een chiropractor? Met de aanvullende verzekering Basis PZP en Plus PZP krijg je voor chiropractie 9 behandelingen per jaar (max. € 31 per dag) vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde apotheek? Vind een apotheek.