Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners

Wil je voor je behandeling naar een zorgverlener die daarvoor géén contract met ons heeft? Dan is je vergoeding meestal lager. Dat is afhankelijk van de polis die je hebt bij PZP.

Niet-gecontracteerde zorg

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Houd dan rekening met het volgende:

 • Je krijgt meestal minder vergoed. Dat hangt af van de polis die je bij ons hebt.
 • Er zijn geen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.
 • Je betaalt eerst zelf de nota en kunt die bij ons declareren.
 • Een niet gecontracteerde zorgverlener kan vanaf 1 januari 2019 niet meer voor je met een akte van cessie bij PZP declareren en kan geen betaling van PZP in ontvangst nemen. Voor verslavingszorg bieden we deze mogelijkheid wel.
 • Voor sommige zorg heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit noemen we ook wel een akkoordverklaring.
 • Zorgverleners die een betaalovereenkomst hebben met PZP kunnen wel declareren bij PZP.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg in de Zorg-op-maatpolis

Heb je een Zorg-op-maatpolis als basisverzekering? Dan berekenen we je vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg op basis van het gemiddelde tarief dat we hebben afgesproken met de zorgverleners die wij wél voor je behandeling hebben gecontracteerd.

Je vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is dan:

 • Zorg-op-maatpolis: 75% van de nota tot maximaal 75% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg in de Zorgkeuzepolis

Heb je een Zorgkeuzepolis als basisverzekering? Dan krijg je 100% van de nota vergoed tot maximaal het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling.
. Soms rekent een zorgaanbieder veel meer dan dit redelijke tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag.

We bepalen het marktconform tarief als volgt:

 1. Is er een wettelijk vastgesteld bedrag, zoals een Het tarief dat de overheid bepaalt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
  ? Dan declareert een zorgverlener nooit meer dan dit tarief en vergoeden wij dit volledig.
 2. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan kijken wij naar de gebruikelijke tarieven in Nederland.

Wat krijg je vergoed bij niet-gecontracteerde fysiotherapeuten of oefentherapeuten?

Ga je naar een niet-gecontracteerde therapeut en heb je een aanvullende verzekering Jongeren PZP, Basis PZP of Plus PZP? Dan krijg je een vergoeding van 100% van het marktconforme tarief. Heb je een aanvullende verzekering CZ Top Collectief? Dan krijg je bij een niet-gecontracteerde therapeut een vergoeding van 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Is je zorgverlener of leverancier gecontracteerd?

Wil je weten of je zorgverlener of leverancier gecontracteerd is? Of zoek je toch een gecontracteerde zorgverlener? Zoek je zorgverlener op in onze Zorgvinder.

Let op! Staat je zorgverlener of leverancier niet in de Zorgvinder? Neem dan contact met ons op. Het kan namelijk zijn dat je zorgverlener niet erkend is. En dan krijg je de zorg in zijn geheel niet vergoed.

Nog vragen? We zijn er voor je