Veelgestelde vragen vergoedingen en zorg

Heb je een vraag over je zorg en de vergoeding daarvan? Bekijk de lijst van veelgestelde vragen en vind het antwoord.

Heb je van je vorige zorgverzekeraar een akkoordverklaring voor een vergoeding vanuit de basisverzekering en is deze nog geldig? Dan neemt PZP deze akkoordverklaring over. Na afloop van de overgenomen akkoordverklaring beoordelen we een eventuele vervolgaanvraag uiteraard opnieuw.

Een borstverkleining om cosmetische redenen vergoeden wij nooit. Is er een medische noodzaak voor de operatie? Laat je specialist dan een gemotiveerde aanvraag bij ons indienen. Je krijgt schriftelijk bericht of wij de ingreep vergoeden. Een borstreconstructie bij borstkanker wordt vergoed. Deze moet wel door je specialist vooraf bij ons worden aangevraagd. Lees meer over de vergoeding van een mammaprothese. Een borstvergroting vergoeden wij niet.

Je kunt online een nieuwe EHIC aanvragen via het vragenformulier. Selecteer hiervoor 'Aanvraag pasje of polisblad'. Als je zorgpas gestolen is, dan hoef je daarvan geen aangifte te doen.

Behandelingen door een kaakchirurg vallen ondermedisch specialistische zorg. De kosten vergoeden we vanuit de basisverzekering en worden verrekend met een openstaand eigen risico. Je kunt alleen op verwijzing van een tandarts, huisarts of specialist naar de kaakchirurg. Niet-gecompliceerde extracties, bijvoorbeeld het trekken van een verstandskies, vallen meestal niet onder de dekking van de basisverzekering maar onder devergoeding van mondzorg in de aanvullende (tandarts)verzekering.

Je kunt je kaakchirurg altijd vragen of een behandeling door de basisverzekering wordt vergoed.

Voor vragen over maagverkleining kun je contact opnemen met het Zorgteam. De medewerkers van deze afdeling zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Ook kunnen zij je vertellen of een vergoeding mogelijk is.

  • Manuele therapie door manueel therapeut (fysiotherapeut)
    Als je manuele therapie krijgt van een fysiotherapeut die ook als manueel therapeut geregistreerd staat, is de vergoedingsregeling voor fysiotherapie voor jou van toepassing. De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en het type behandeling.
  • Manuele therapie door een orthomanueel therapeut/orthomanuele arts
    Deze zorg valt onder alternatieve geneeswijzen. De zorgverlener moet zijn aangesloten bij een vereniging die door de Consumentenbond met minstens een 6 is beoordeeld, of die de PZP zelf heeft erkend. Bekijk het overzicht van de door ons erkende beroepsverenigingen.

Shockwave therapie wordt niet vergoed. Soms zet een fysiotherapeut Shockwave in als onderdeel van een behandeling fysiotherapie. Voor zo'n behandeling fysiotherapie met Shockwave vergoeden we alleen het bedrag dat je normaal ook vergoed zou krijgen voor fysiotherapie zonder Shockwave. Als er apart kosten voor het onderdeel Shockwave in rekening worden gebracht, betaal je die zelf.