Premieoverzicht PZP Zorgverzekeringen 2016

Welke zorgverzekering past het beste bij je? Bekijk de premies van onze basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Je polis staat klaar in Mijn PZP

Je kunt je polis voor 2016 online bekijken via Mijn PZP. Daar zie je ook in detail je zorgkosten van afgelopen jaar en alle ingediende nota's of vergoedingen.

Premies van onze zorgverzekeringen in 2016

De bedragen zijn per volwassen verzekerde per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In 2016 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- (alleen voor personen vanaf 18 jaar). Je krijgt korting op onderstaande premies wanneer:

  • Je vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico
  • Je de premie eens per jaar betaalt.

Basisverzekeringen

Een basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke medische kosten van huisarts, specialist en ziekenhuis. Voor bepaalde vormen van zorg zijn vergoedingen beperkt tot een maximumbedrag of een maximum aantal behandelingen.

 Verzekering  Eigen risico  Premie per maand
 PZP Zorg-op-maatpolis (natura)  € 385,-  € 94,45
 € 485,-  € 91,45
 € 585,-  € 88,45
 € 685,-  € 85,45
 € 785,-  € 82,45
 € 885,-  € 76,95
 PZP Zorgkeuzepolis (restitutie)  € 385,-  € 99,63
 € 485,-  € 96,63
 € 585,-  € 93,63
 € 685,-  € 90,63
 € 785,-  € 87,63
 € 885,-  € 82,13

De premie is inclusief 10% collectiviteitskorting.

Aanvullende verzekeringen

Een aanvullende verzekering biedt extra zekerheid naast de vergoedingen uit de basisverzekering.

 Verzekering  Premie
 Jongeren PZP
  •  € 15,50 (18 t/m 30 jaar)
  •  € 24,75 (vanaf 30 jaar)*
 Basis PZP  € 6,45
 Plus PZP  € 14,95
 Top PZP  € 35,35

*Let op: Op 1 januari van het jaar volgend op je 30e verjaardag, gaat de premie van je aanvullende verzekering omhoog.

Aanvullende tandartsverzekeringen

De basisverzekering en meeste aanvullende verzekeringen vergoeden geen tandheelkundige zorg voor volwassenen. Een tandartsverzekering is dan een goede aanvulling.

 Verzekering  Premie
 Tandarts PZP  € 18,55
 Uitgebreide Tandarts PZP  € 43,-

Heb je gekozen voor de aanvullende verzekering Jongeren PZP? Dan heb je geen aanvullende tandartsverzekering meer nodig.

Toeslagen voor bijzondere situaties

Ben je (een deel van de verzekerde periode) woonachtig in België? Dan betaal je voor de periode dat je en je medeverzekerden woonachtig zijn in België, een toeslag assurantiebelasting over de verschuldigde premie van de aanvullende verzekeringen van 9,25%.

Nog vragen? We zijn er voor je