Wat kan de Brexit voor je betekenen?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU) verlaten. Vanaf deze tijd hebben het VK en de EU een terugtrekkingsakkoord gesloten. Dit akkoord regelt in het kort dat verzekerden die voor of op 31 december 2020 een relatie met het VK hadden als het ware hun EU-rechten behouden en daarmee verzekerd blijven. 

Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK afspraken gemaakt, die gelden voor alle situaties die ontstaan vanaf 1 januari 2021. Deze afspraken staan benoemd in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst.

Nog niet alle nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 zijn duidelijk. De EU is nog met het VK in gesprek om de afspraken duidelijker te maken. Wat weten we wel?

Verzekerd bij PZP

Woon je in het VK en ben je bij PZP verzekerd? Dan blijft deze verzekering doorlopen zolang je situatie niet wijzigt.

Ben je gedetacheerd naar het VK? Dan blijft je detachering na 31 december 2020 gewoon doorlopen tot de einddatum van de A1-verklaring (Europees formulier). Je blijft verzekerd bij PZP. Let op: je detachering stopt eerder als je niet meer voldoet aan de door het VK gestelde voorwaarden.

EHIC in het VK

Is je tijdelijk verblijf in het VK voor 1 januari 2021 begonnen? Dan blijft je European Health Insurance Card (EHIC) geldig tot het einde van je verblijf.

Vertrek je in 2021 naar het VK? Dit is een van de punten die de EU en het VK nog moeten uitwerken. Daarom kan je je EHIC nu gewoon blijven gebruiken.

Naar boven