Wat kan de Brexit voor je betekenen?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten. In dit akkoord is een overgangsperiode opgenomen. Deze periode duurt tot en met 31 december 2020. Tot die tijd verandert niets aan je verzekering.

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 24 december 2020 nieuwe afspraken gemaakt. Maar nog niet alle nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 zijn duidelijk. Wat weten we wel?

Verzekerd bij PZP

Woon je in het VK en ben je bij PZP verzekerd? Dan blijft deze verzekering doorlopen zolang je situatie niet wijzigt.

Ben je gedetacheerd naar het VK? Dan blijft je detachering na 31 december 2020 gewoon doorlopen tot de einddatum van de A1-verklaring (Europees formulier). Je blijft verzekerd bij PZP.
Let op: je detachering stopt eerder als je niet meer voldoet aan de door het VK gestelde voorwaarden.

EHIC in het VK

Is je tijdelijk verblijf in het VK voor 1 januari 2021 begonnen? Dan blijft je European Health Insurance Card (EHIC) geldig tot het einde van je verblijf. Vertrek je in 2021 naar het VK? Op dit moment is nog niet bekend of je de EHIC dan nog kunt gebruiken.

Naar boven