Psychopol

Door hun idealisme en verantwoordelijkheidsgevoel lopen politiemensen vaak te lang door met klachten. Hierdoor nemen klachten ernstige vormen aan. Heb je psychische klachten? Psychopol helpt je te re-integreren. Psychopol is beschikbaar voor alle politiemedewerkers. Je hoeft dus niet bij PZP verzekerd te zijn.

Wat is het?

In Psychopol werken de Arbodienst, de eenheden van de Nationale politie en PZP samen om de re-integratie van werknemers met psychische klachten te bevorderen. Werknemers kunnen terecht bij gespecialiseerde interventiebedrijven die volledig op de hoogte zijn van de psychische klachten die het politiewerk met zich mee kan brengen.

Voordelen van Psychopol

 • snelle intake, geen wachttijden
 • kennis over de bijzondere werkomstandigheden binnen de sector
 • geprotocolleerde, effectieve behandeling
 • heldere afspraken tussen bedrijfsarts, eenheidsleiding en de medisch adviseur van PZP
 • uitstekende terugkoppeling tussen behandelcentra en bedrijfsarts
 • soepele administratieve afhandeling
 • hoge waarderingscijfers voor behandeling
 • hoge re-integratiecijfers

Wanneer gebruiken?

Politiemedewerkers lopen door hun idealisme en verantwoordelijkheidsgevoel vaak te lang door met klachten. Hierdoor nemen klachten veelal ernstige vormen aan. Politiewerk is zwaar en wordt vaak onderschat, ook door politiemensen zelf. Het oefenen op schietbanen, het oprollen van een hennepplantage, het wegdragen van demonstranten. Allemaal werkzaamheden waarbij geen goede voorbereiding mogelijk is.

De werkdruk is hoog, de taakeisen ook. Jaarlijks krijgt meer dan 50% van de medewerkers te maken met fysiek en verbaal geweld. Daarnaast is er ook nog sprake van een hoge emotionele belasting: politiemensen worden geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen zoals seksueel misbruik of dodelijke ongevallen. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of burn-out.

Veel voorkomende psychische klachten waarmee politiemedewerkers zich bij de bedrijfsarts melden zijn:

 • PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom)
 • Burn-out
 • Aanpassings-, stemmings- en angststoornissen

 

Stappenplan

 1. Wil je behandeld worden bij een van de gecontracteerde interventiebedrijven? Regel dit via je bedrijfsarts of eenheidspsycholoog bij de eenheid waarbij je werkzaam bent. De bedrijfsarts of eenheidspsycholoog bekijkt samen met de of behandeling in het kader van Psychopol geïndiceerd is.
 2. Daarna vindt verwijzing plaats naar een van de gespecialiseerde centra.
 3. In de behandeling krijgt de relatie tussen klacht, werk en werkhervatting en voorkoming van klachten veel aandacht. De inhoud van de trajecten is intensief. 
 4. Er zijn vooraf vastgestelde evaluatiemomenten en een nacontrole. Vanzelfsprekend volgen schriftelijke verslagen van de bevindingen en terugkoppeling naar de bedrijfsarts.

Waar kun je terecht?

Bekijk voor een overzicht van alle gecontracteerde interventiebedrijven voor Psychopol de Landkaart Psychopol.

Ga naar aanmeldingsformulieren, bedrijfsinformatie en contactgegevens van de gecontracteerde interventiebedrijven.

Naar boven