Fysiopol

Politiemensen hebben te maken met piekbelasting: rennen, sprinten, tillen. De aanslag op het lichaam is groot. Het doel van Fysiopol is het voorkomen van uitval en bij uitval medewerkers met fysieke klachten re-integreren naar (aangepast) werk. Fysiopol is beschikbaar voor alle politiemedewerkers. Je hoeft dus niet bij PZP verzekerd te zijn.

Wat is het?

In Fysiopol werkt PZP samen met gespecialiseerde interventiebedrijven, de eenheden van de Nationale politie en de Arbodiensten om de re-integratie van medewerkers met fysieke klachten te bevorderen én om fysieke klachten te voorkomen.

Voordelen van Fysiopol

Uit re-integratiecijfers blijkt dat Fysiopol een belangrijke bijdrage levert aan de inzetbaarheid van politiemensen. Enkele voordelen op een rij:

 • snelle intake, geen wachttijden
 • aandacht voor pijnbeleving
 • heldere afspraken tussen bedrijfsarts, eenheidsleiding en de medisch adviseur van PZP
 • duidelijke, overzichtelijke offertes
 • duidelijke en regelmatige geanonimiseerde rapportages aan opdrachtgever
 • structurele verbetering, ook gericht op de toekomst
 • soepele administratieve afhandeling

Wanneer gebruiken?

Een goede fysieke conditie en inzetbaarheid zijn een must in het politievak. De aanslag op het lichaam is groot door onverwachte piekbelastingen. Geweld of verzet situaties vormen geen uitzondering: jaarlijks wordt ongeveer 53% van de agenten geconfronteerd met fysiek geweld. Langdurig in dezelfde houding zitten bij verkenningen of het staan met een kogelwerend vest leveren weer heel andere belastingen op. Het aandeel van klachten aan rug of ledematen in de verzuimcijfers is hoog.

De klachten
40% van de fysieke klachten waarmee politiemensen zich bij de bedrijfsarts melden zijn:

 • rugklachten
 • schouderklachten
 • knieklachten
 • bekkenpijnsyndroom
 • RSI-klachten

In deze gevallen kan Fysiopol helpen in het voorkomen of herstellen van fysieke klachten.

Stappenplan

 1. Wil je behandeld worden bij een van de gecontracteerde interventiebedrijven? Regel dit via je bedrijfsarts bij de eenheid waarbij je werkzaam bent.
 2. Wanneer je in aanmerking komt voor Fysiopol, volgt een uitgebreide intake, waarbij ook de mogelijke mentale component aandacht krijgt. Je krijgt binnen twee werkdagen een trainings- en begeleidingsprogramma op maat geleverd. Hierin wordt ook de verwachte werkhervattingtermijn aangegeven.
 3. In de behandeling krijgt de relatie tussen klacht, werk en werkhervatting en voorkoming van klachten veel aandacht. De inhoud van de trajecten is intensief.
 4. Er zijn vooraf vastgestelde evaluatiemomenten en een nacontrole. Vanzelfsprekend volgen schriftelijke verslagen van de bevindingen en terugkoppeling naar de bedrijfsarts. 

Waar kun je terecht?

Bekijk voor een overzicht van alle gecontracteerde interventiebedrijven voor Fysiopol de Landkaart Fysiopol.

Ga naar aanmeldingsformulieren, bedrijfsinformatie en contactgegevens van de gecontracteerde interventiebedrijven.

Naar boven