Combipol

Politiemensen hebben te maken met zowel fysieke als psychische belastingen. De aanslag op zowel de mentale als fysieke aspecten zijn groot. Combipol helpt bij de re-integratie door middel van multidisciplinaire begeleiding. Combipol is beschikbaar voor alle politiemedewerkers. Je hoeft dus niet bij PZP verzekerd te zijn.

Wat is het?

In Combipol werkt PZP samen met gespecialiseerde interventiebedrijven, de eenheden van de Nationale politie en de Arbodiensten om de re-integratie van medewerkers met fysieke en mentale klachten te bevorderen én om klachten te voorkomen. 

Voordelen van Combipol

Uit re-integratiecijfers blijkt dat Combipol een belangrijke bijdrage levert aan de inzetbaarheid van politiemensen. Enkele voordelen op een rij:

 • snelle intake, geen wachttijden
 • aandacht voor pijnbeleving
 • heldere afspraken tussen bedrijfsarts en eenheidsleiding
 • duidelijke, overzichtelijke offertes
 • duidelijke en regelmatige rapportages aan opdrachtgever
 • structurele verbetering, ook gericht op de toekomst
 • soepele administratieve afhandeling

Wanneer gebruiken?

Een goede fysieke en mentale conditie en inzetbaarheid zijn een must in het politievak. De aanslag op het zowel lichaam als mentaal zijn groot door onverwachte piekbelastingen. Indien er sprake is van zowel fysieke en psychische (over)belasting is een multidisciplinaire interventie gewenst.

Stappenplan

 1. Wil je behandeld worden bij een van de gecontracteerde interventiebedrijven? Regel dit via je bedrijfsarts bij de eenheid waarbij je werkzaam bent.
 2. Wanneer je in aanmerking komt voor Combipol, volgt een uitgebreide multidisciplinaire intake, waarbij zowel fysieke als mentale componenten de aandacht krijgt.
 3. In de behandeling krijgt de relatie tussen klacht, werk en werkhervatting en voorkoming van klachten veel aandacht. De inhoud van de trajecten is intensief. 
 4. Er zijn vooraf vastgestelde evaluatiemomenten en een nacontrole. Vanzelfsprekend volgen schriftelijke verslagen van de bevindingen en terugkoppeling naar de bedrijfsarts.

Waar kun je terecht?

Bekijk voor een overzicht van alle gecontracteerde interventiebedrijven voor Combipol de Landkaart Combipol.

Ga naar aanmeldingsformulieren, bedrijfsinformatie en contactgegevens van de gecontracteerde interventiebedrijven.

Naar boven