Audiopol

Door je politiewerk kun je in situaties terechtkomen waarin je wordt blootgesteld aan hard geluid. Als dit geluid leidt tot schade aan het gehoor, kan dit problemen geven bij het veilig en gezond blijven functioneren. Met Audiopol kun je terecht bij een selecte groep interventiebedrijven die je helpen om je werk zo goed mogelijk uit te voeren. Audiopol is beschikbaar voor alle politiemedewerkers. Je hoeft dus niet bij PZP verzekerd te zijn.

Wat is het?

In Audiopol werken de teams VGW, de eenheden van de Nationale politie en PZP samen bij de re-integratie van werknemers met gehoorschade. Werknemers kunnen terecht bij gespecialiseerde interventiebedrijven die volledig op de hoogte zijn van gehoorproblemen en gehoorschade die door het politiewerk kunnen zijn ontstaan.

Voordelen

  • snelle intake, geen wachttijden
  • kennis over de bijzondere werkomstandigheden binnen de sector
  • heldere afspraken tussen bedrijfsarts, eenheidsleiding en de medisch adviseur van PZP
  • uitstekende terugkoppeling tussen behandelcentra en bedrijfsarts
  • structurele verbetering, ook gericht op de toekomst

Wanneer gebruiken?

Slechthorendheid en tinnitus zijn de bekendste gehoorproblemen. Slechthorendheid ontstaat meestal door lawaai of ouderdom. Tinnitus kennen we beter als oorsuizen. Het is een constante piep of brom in het hoofd die erger wordt door stress of vermoeidheid.

De impact van gehoorproblemen als tinnitus en slechthorendheid zijn alleen niet altijd zichtbaar. Er wordt eigenlijk nooit over gepraat. Toch blijkt dat mensen met een gehooraandoening zich vaker ziekmelden dan mensen zonder gehooraandoening. Alleen hebben ze vaak niet door dat hun verminderde gehoor de oorzaak is van hun klachten. In 26% van de gevallen geven mensen met gehoorproblemen andere redenen op voor hun verzuim, bijvoorbeeld vermoeidheid, stress of een burn-out.

Gehoorverlies leidt tot een grotere kans (25%) op ongevallen op het werk, bijvoorbeeld door gebrekkige communicatie. En dat is zeker bij politiewerk een risico. Gehoorschade kunnen we niet meer terugdraaien, maar we kunnen het wel deels voorkomen en ervoor zorgen dat je je werk zo goed mogelijk kunt doen. Bewustwording en inzicht zijn de eerste stappen van de weg naar een oplossing. Met Audiopol kan de bedrijfsarts je doorverwijzen naar een van de geselecteerde zorgverleners.

Aanmelden

Vraag je bedrijfsarts bij welke gecontracteerde interventiebedrijven voor Audiopol je terecht kunt.

Ga naar aanmeldingsformulieren, bedrijfsinformatie en contactgegevens van de gecontracteerde interventiebedrijven.

Naar boven