Vergoeding ziekenhuisopname

Wat krijg je vergoed voor een ziekenhuisopname en verpleging? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden een ziekenhuisopname voor maximaal 365 dagen uit de basisverzekering. Hieronder vallen dagverpleging, meerdaagse verpleging en verzorging. Ook de kosten voor de specialist tijdens de ziekenhuisopname, de bijkomende kosten (kosten tijdens ziekenhuisopname), gebruik van operatiekamer, genees- en verbandmiddelen en röntgenfoto’s in ziekenhuis vallen onder deze vergoeding. Voor een ziekenhuisopname hebt u altijd een verwijzing nodig van een arts of een medisch specialist.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerd ziekenhuis? Vind een ziekenhuis. Je vindt hier ook kwaliteitsinformatie.

Nog vragen? We zijn er voor je