Vergoeding voetzorg bij reumatoïde artritis

Wat krijg je vergoed voor voetzorg bij reumatoïde artritis? Bekijk je vergoeding.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt voetzorg bij reumatoïde artritis vergoed uit je aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is. De podotherapeut, medisch pedicure, paramedisch chiropodist of pedicure met aantekening reumatische voet voert de behandeling uit.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regel je zelf?

Vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een erkende podotherapeut, medisch pedicure, paramedisch chiropodist of pedicure met aantekening reumatische voet? Vind een zorgverlener.

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

Nog vragen? We zijn er voor je