Vergoeding voetzorg bij reumatoïde artritis

Wat krijg je vergoed voor voetzorg bij reumatoïde artritis? Bekijk je vergoeding.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt voetzorg bij reumatoïde artritis vergoed uit je aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regel je zelf?

Vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kan je terecht?

Je krijgt de vergoeding als je naar een erkende podotherapeut of pedicure gaat:

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze zorgverleners met een contract zijn hierbij aangesloten.

Nog vragen? We zijn er voor je