Vergoeding voetzorg bij andere aandoeningen

Een voetbehandeling bij andere aandoeningen is een algemene voetbehandeling. Dit betekent dat er geen sprake is van diabetes, ernstige bloedvatproblemen in de benen of reumatoïde artritis. Kijk wat je vergoed krijgt voor een algemene voetbehandeling.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt voetzorg bij andere aandoeningen vergoed uit je aanvullende verzekering. De podotherapeut of podoloog voert de behandeling uit.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je krijgt de vergoeding als je naar een erkende podotherapeut of podoloog gaat:

Nog vragen? We zijn er voor je