Vergoeding podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen

Wat krijg je vergoed voor podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen? Bekijk je vergoeding.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen vergoed uit je aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is. De podotherapeut voert de behandeling uit.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 70,- per jaar
Basis PZP € 70,- per jaar
Plus PZP € 230,- per jaar
CZ Top Collectief € 230,- per jaar

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regel je zelf?

Vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een erkende podotherapeut? Vind een podotherapeut.

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

Nog vragen? We zijn er voor je