Vergoeding kronen, bruggen en implantaten

Wat krijg je vergoed voor kronen en bruggen? En wat is de vergoeding voor implantaten die één of meerdere tanden vervangen, of kronen en bruggen ondersteunen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wij vergoeden kronen, bruggen en implantaten (ter vervanging van één of meerdere tanden of ter ondersteuning van kronen of bruggen) uit een aantal van onze aanvullende verzekeringen.

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Jongeren PZP 75% tot maximaal € 450,- per jaar*
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Geen vergoeding
CZ Top Collectief Geen vergoeding
Tandarts PZP Kronen, bruggen en inlays: per element maximaal € 130,- + € 155,- voor de techniekkosten. Wij vergoeden maximaal 6 elementen per jaar. 
Implantaten: geen vergoeding
CZ Uitgebreide Tandarts Collectief 75% tot maximaal € 1.150,- per jaar*

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen uit de aanvullende verzekering die je bij een tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt. Onder deze vergoeding valt ook de (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor een klikgebit op implantaten.

Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019
Referentielijst vanaf 1 januari 2018

Abonnementen bij tandartsen vergoeden wij niet. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvang je mondzorg die je nodig hebt, zonder dat je per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een tandarts bij je in de buurt? Vind een tandarts.

Meer informatie over mondzorg vind je op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kan je terecht bij Mondzorg?

Heb je mondzorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

Nog vragen? We zijn er voor je