Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar

Wat krijg je vergoed voor hulp in de GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Psychische problemen hebben te maken met je gevoelens en gedachten. Het kan zijn dat je geestelijk in de knoop zit en psychologische hulp nodig hebt. Dan ga je hiermee eerst naar je huisarts. Hier kan je mogelijk geholpen worden door een Praktijkondersteuner (POH-GGZ). Als je klachten aanhouden of erger worden, kan je een verwijzing krijgen voor de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor krijg je een vergoeding uit je basisverzekering.

* Generalistische basis GGZ

Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg bij een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat je lichte tot matige klachten hebt, of stabiele chronische problemen.

* Gespecialiseerde GGZ

Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. De behandeling kan plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk van een psychiater of psychotherapeut. Je krijgt een vergoeding voor gespecialiseerde GGZ zonder opname of de eerste 3 jaar mét opname.

Heb je na drie jaar nog een behandeling en een opname nodig in een instelling? Dan krijg je dit vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ben je jonger dan 18 jaar? Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.

Voorkom financiële verrassingen

1. Zorg voor een verwijzing

Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, straatdokter, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Voor behandeling zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.

Je hebt deze verwijzing niet (opnieuw) nodig als het gaat om spoedzorg. Of als je van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom.

2. Ga naar een gecontracteerde zorgverlener

Je krijgt de vergoeding als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat waarmee PZP afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Bij een gecontracteerde zorgverlener ben je verzekerd van zorg/een therapie die voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Welke therapieën dat zijn, lees je in , die door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld.

Wil je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien minder vergoed. Dat is afhankelijk van de verzekering die je hebt. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Vraag ook of je zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijg je de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Heeft je zorgverlener geen kwaliteitsstatuut? Dan vergoeden we je zorg niet.

3. Basis GGZ? Eén traject per kalenderjaar

Zijn voor de behandeling van dezelfde zorgvraag meer trajecten nodig in één kalenderjaar? Dan moet je waarschijnlijk worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Soms zijn uitzonderingen mogelijk. Laat je vóór je behandeling informeren. Bel onze klantenservice op 0800 023 12 90 of lees de voorwaarden in het reglement.

4. Zeg je afspraak op tijd af 

Je krijgt geen vergoeding als je een afspraak voor psychische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.

Waar krijg je géén vergoeding voor

Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kan je terecht bij je gemeente. Je krijgt ook géén vergoeding voor onder andere:

  • Hulp bij problemen over werk, school of relatie
  • Intelligentieonderzoek
  • Dyslexiebehandeling
  • Coaching, training, cursussen
  • Orthopedagogische zorg
  • Behandeling van obesitas en eetverslaving
  • Keuringen

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Word je behandeld door je huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaal je geen eigen risico. Je betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde GGZ-zorgverlener? Vind een GGZ-zorgverlener.

Heeft je zorgverlener een wachtlijst? En kan je hierdoor niet (snel) terecht bij de zorgverlener van je voorkeur? Neem contact op met het PZP Zorgteam om te kijken of wachtlijstbemiddeling in je situatie mogelijk is.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz

De beste zorg door extra kwaliteitseisen

De behandeling van ernstige eet- of persoonlijkheidsstoornissen vraagt om specialistische kennis. Daarom sluiten we hiervoor alleen contracten met zorgverleners die extra opgeleid zijn of veel ervaring hiermee hebben. Met die zorgverleners maken we duidelijke afspraken over de kwaliteit die zij leveren. Zo kan je rekenen op de beste zorg.

Lees meer over de extra kwaliteitseisen bij ggz

Hoe snel kan je terecht bij: GGZ?

Heb je geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

Nog vragen? We zijn er voor je