Vergoeding fysio- en oefentherapie bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijg je vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Maak een keuze en bekijk je maximale vergoeding.

Wie krijgt fysiotherapie?

De vergoeding voor fysio- of oefentherapie voor kinderen is anders dan die voor volwassenen. Voor wie is de therapie?