Vergoeding diabetestestmateriaal

Wat krijg je vergoed voor diabetestestmateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Ben je afhankelijk van insuline? Dan krijg je vanuit je basisverzekering een vergoeding voor diabetestestmateriaal.

Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering zijn glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaal je de bloedsuikerwaarde in je bloed. Heb je een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.

Categorie indeling

Niet iedereen hoeft hetzelfde aantal teststrips te gebruiken. Daarom zijn er categorieën gemaakt (zie hieronder). Gebruikers die binnen dezelfde categorie vallen, ontvangen gemiddeld hetzelfde aantal teststrips. Met je diabetesteam bepaal je hoe vaak je per dag insuline moet toedienen. Hiervan ontvang je een voorschrift. Met dit voorschrift bepaalt de leverancier in welke categorie je wordt ingedeeld en hoeveel teststrips en lancetten voor je medisch noodzakelijk zijn, zodat je optimaal je bloedglucosewaarde kunt meten.

  • 1A. Behandeling met insuline wordt overwogen. Je bent nagenoeg uitbehandeld met bloedsuikerverlagende orale middelen. Vergoeding: € 31,70, eenmalig voor de looptijd van je verzekering.
  • 1B. Je hebt zwangerschapsdiabetes met of zonder gebruik van insuline. Vergoeding: € 202,88, maximale vergoeding voor de duur van je zwangerschap.
  • 2. Je hebt 1 tot 2 maal daags een insuline-injectie nodig. Vergoeding: € 0,40 per dag.
  • 3A. Je hebt 3 of meer insuline-injecties per dag nodig. Vergoeding: € 1,39 per dag.
  • 3B. Je hebt 3 of meer insuline-injectie per dag nodig en het is medisch noodzakelijk dat de bloedglucosemeter voldoet aan persoonsgebonden eisen. Vergoeding: € 1,74 per dag.
  • 4: Je maakt gebruik van een insulinepomp waar een bloedglucosemeter aan gekoppeld zit. Met deze meter bedient je de insulinepomp. Vergoeding: € 2,57 per dag.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Dagprijs

Voor de vergoeding van diabetestestmateriaal heeft PZP gekozen voor de zogenaamde dagprijssystematiek. Deze systematiek houdt in dat PZP met je leverancier een tarief per dag heeft afgesproken voor de levering van teststrips, lancetten, prikpennen en bloedglucosemeters. Je betaalt hierdoor niet langer voor alle afzonderlijke diabetestestmaterialen maar voor een totale diabetesoplossing die bij je situatie past.

Aanvullende verzekering

Ben je niet afhankelijk van insuline? Dan krijg je een vergoeding van € 40,- voor teststrips als je een van deze aanvullende verzekeringen bij ons hebt: Basis PZP, Plus PZP of CZ Top Collectief.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Of bekijk de brochure met gecontracteerde leveranciers en hun aanbod.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Medische Beoordelingen PZP