Vergoeding beweegprogramma's

Wat krijg je vergoed voor beweegprogramma's? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Met beweegprogramma's leer je omgaan met je ziekte. Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of medisch specialist.

Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma’s als je een van onderstaande aandoeningen hebt:

  • artrose in heup en/of knie
  • COPD
  • diabetes mellitus type 2
  • coronaire hartziekten
  • osteoporose
  • overgewicht en obesitas bij kinderen tot 18 jaar
  • ook een oncologisch beweegprogramma wordt vergoed

Je krijgt een vergoeding alleen uit je aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 50,- per jaar
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Geen vergoeding
CZ Top Collectief € 350,- per 3 jaar

Voorwaarden van deze vergoeding zijn:

  • Het beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de standaard beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
  • Het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching zodat je hierna op een verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen.
  • Beweegprogramma’s die (mede) tot doel hebben dat je conditie verbetert worden niet vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kiest een fysiotherapeut die een beweegprogramma geeft voor je aandoening. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. Je kunt je selectie verfijnen op: beweegprogramma.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je in Mijn PZP.

Accountteam PZP