Alles over je polis

Hoe werkt het aanmelden en meeverzekeren van je gezin bij PZP? Hoe zit het met aanvullende verzekeringen? En wat als je in de VUT zit? Bekijk het hier.

Aanmelden voor de Politie Zorgpolis (PZP)

Hoe meld je je aan?

Meld je aan door het aanvraagformulier volledig in te vullen en toe te sturen naar PZP. Dat kan op 2 manieren:

  • Scan het volledig ingevulde formulier in en stuur het via e-mail
  • Stuur het ingevulde formulier naar ons postadres

Voorwaarden voor aanmelden

Niet iedereen kan zich aanmelden voor de zorgcollectiviteit van de Politie. Je mag je aanmelden als je voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • Je bent in loondienst bij de politie
  • Je bent inactief of postactief doordat je een direct ingaand pensioen of uitkering vanuit de politie hebt (en aansluitend PZP verzekerd bent), of onvrijwillig werkloos werd vanuit de politie (je blijft tot het einde van het kalenderjaar waarin je werkloos werd verzekerd bij PZP). Geef zo snel mogelijk aan ons door als je werkloos bent geworden.
  • Je werkt als Politievrijwilliger
  • Je gaat aansluitend op je aanstelling als Politievrijwilliger met pensioen (en je bent al verzekerd bij PZP)
  • Je bent een medewerker in dienst van de bonden (ACP, NPB en VHMP) of je bent een gepensioneerde van deze bonden

Tussentijds overstappen

Is de politie jouw nieuwe werkgever en had je bij je oude werkgever al een collectieve verzekering? Dan kun je, aansluitend op je oude zorgverzekering, overstappen naar de PZP. Je hoeft dus niet te wachten tot 1 januari. Ben je niet collectief verzekerd? Dan kun je overstappen per 1 januari.

Heb je gezinsleden die collectief meeverzekerd zijn via je oude werkgever? Ook zij kunnen tussentijds overstappen naar de PZP en hoeven niet te wachten tot 1 januari.

Meeverzekeren van partner

Als je verzekerd bent bij de Politie Zorgpolis, kun je ook je partner meeverzekeren. Je geeft dit aan op het aanvraagformulier. Je mag je partner meeverzekeren als jullie:

  • samenwonen
  • een geregistreerd partnerschap hebben
  • getrouwd zijn

Kinderen zijn verzekeringsplichtig. Voor kinderen onder de 18 jaar moet een van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen nominale premie te worden betaald. Kinderen vanaf 18 jaar zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij een zorgverzekering hebben. Dat wil niet zeggen dat ze ook zelf verzekeringnemer moeten zijn. Meerderjarige kinderen die nog studeren of thuis wonen kunnen uiterlijk tot hun 31e meeverzekerd blijven bij hun ouders. Voor kinderen vanaf 18 jaar is wel premie verschuldigd.

Als jij en je partner verzekerd zijn bij verschillende zorgverzekeraars, kun je kiezen bij welke verzekeraar je de kinderen onderbrengt. Als je beiden bij dezelfde verzekeraar bent ingeschreven, maar met een ander soort polis, mag je ook kiezen bij welke ouder de kinderen worden aangemeld.

(Losse) aanvullende verzekering afsluiten

Je kan een aanvullende verzekering uitsluitend per 1 januari afsluiten, wijzigen of opzeggen. Het verzoek daartoe moet vóór 1 januari bij ons binnen zijn. Voor kinderen die 18 jaar worden, is een uitzondering gemaakt: zij kunnen de aanvullende verzekering afsluiten, wijzigen of opzeggen vanaf hun 18e verjaardag.

Je kunt geen losse aanvullende verzekering afsluiten. Heb je een basisverzekering en een aanvullende verzekering bij PZP? Dan kun je wel alleen de basisverzekering opzeggen, waardoor de aanvullende verzekering behouden blijft. Je betaalt dan wel een toeslag van 25% op de premie van de aanvullende verzekering.

Premie betalen

Bij alle actieve werknemers wordt de volledige premie ingehouden op het salaris. Dus ook de premie van je partner en eventuele kinderen. Partners en kinderen vanaf 18 jaar kunnen niet zelf de premie rechtstreeks aan PZP betalen.

Als je een uitkering ontvangt via het ABP, dan wordt de volledige premie maandelijks ingehouden op je pensioen of uitkering. Ontvang je de uitkering niet via het ABP? Dan wordt de premie rechtstreeks bij je in rekening gebracht.

Korting bij jaarbetaling van je premie

Het is ook mogelijk om de premie in één keer te voldoen. Je betaalt de premie rechtstreeks aan PZP en je krijgt 2% korting. Als je de jaarpremie in één keer wilt betalen, moet je dit voor 1 januari schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven. De wijziging gaat dan in per 1 januari van datzelfde jaar. Wij houden rond de eerste week van januari de jaarpremie in.

VUT-uitkering

Ga je een uitkering ontvangen van het ABP? Dan verzoeken wij je dit tijdig door te geven. Doe je dit niet, dan kunnen er problemen ontstaan met de premiebetaling. Is het te betalen premiebedrag hoger dan € 650,00? Dan is het niet mogelijk om dit van je uitkering van het ABP in te houden. Je ontvangt hier op een later tijdstip een acceptgiro voor.

Nog vragen? We zijn er voor je