Veelgestelde vragen zorgverzekering

Heb je een vraag over je zorgverzekering? Bekijk de lijst van veelgestelde vragen en vind het antwoord.

Zorgverzekering (basisverzekering)

Wij sluiten voor het basispakket van de zorgverzekering niemand uit op basis van geslacht, leeftijd of gezondheid. Dit is een wettelijke plicht voor alle zorgverzekeraars. 

Let op:

 • Heb je bij je huidige zorgverzekeraar een betalingsachterstand voor de premie van je basisverzekering? Dan word je niet door die zorgverzekeraar uitgeschreven. Je kunt dan helaas niet naar ons overstappen, want dan ben je dubbel verzekerd.
 • Als een zorgverzekeraar je zorgverzekering wegens fraude heeft beëindigd, mag hij je 5 jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. Je moet dan dus een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar afsluiten.

Aanvullende verzekeringen

Wij accepteren je automatisch voor onze aanvullende verzekeringen. Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de wettelijke voorwaarden van de Zorgverzekeringswet. Wij bepalen dus zelf welke aanvullende verzekeringen (en met welke premie) wij aanbieden en welke voorwaarden wij daaraan verbinden.

Bij alle actieve werknemers houden we de volledige premie in op het salaris. Dus ook de premie van je partner en eventuele kinderen. Partners en kinderen vanaf 18 jaar kunnen niet zelf de premie rechtstreeks aan PZP betalen. Als je een uitkering ontvangt via het ABP, dan wordt de volledige premie maandelijks ingehouden op je pensioen of uitkering. Ontvang je de uitkering niet via het ABP? Dan wordt de premie rechtstreeks bij je in rekening gebracht.

Wij berekenen geen incassokosten.

Er zijn 3 manieren waarop je je eigen risico kunt betalen:

 • We ontvangen de rekening direct van je zorgverlener. We betalen je zorgverlener het hele bedrag. Binnen 3 maanden krijg je van ons een rekening voor het eigen risico dat je nog moet betalen.
 • Je krijgt een rekening van je zorgverlener. Je betaalt die rekening. Vervolgens declareer je de rekening bij ons. We bekijken welke vergoeding je krijgt. Van de vergoeding halen we eerst het bedrag aan eigen risico af. De rest van de vergoeding maken we naar je over.
 • Je krijgt een rekening van je zorgverlener. Je stuurt een declaratieformulier naar ons en vraagt of we de rekening voor je willen betalen. We maken het geld over naar je zorgverlener en sturen je de rekening voor het eigen risico.

Ja, dat kan. Je moet deze persoon dan wel machtigen om dit voor je te doen. Je kunt anderen machtigen voor het opvragen of wijzigen van medische, financiële gegevens of het ontvangen van je post. Machtigen gaat heel eenvoudig:

 1. Download het machtigingsformulier en print het uit
 2. Vul het formulier in samen met de persoon die je machtigt
 3. Onderteken beiden het formulier
 4. Stuur het formulier naar: PZP, Accountteam PZP, Postbus 4322, 5004 JH Tilburg. Of e-mail het formulier

Nadat wij onze premie voor het nieuwe jaar bekendmaken (elk jaar rond 12 november) is het mogelijk om naar ons over te stappen.

Wij regelen de opzegging voor je als je vóór 1 januari van het nieuwe jaar onze zorgverzekering aanvraagt. Als je tussen 1 januari en 1 februari onze zorgverzekering aanvraagt, dan moet je zelf je opzegging regelen.

In de volgende situaties schrijven wij je met terugwerkende kracht in:

 • als je zorgverzekering ingaat binnen 4 maanden nadat je verzekeringsplichtig bent geworden. Als ingangsdatum geldt dan de dag waarop de verzekeringsplicht ontstond.
 • als je de zorgverzekering bij ons afsluit binnen een maand nadat je je zorgverzekering bij een andere verzekeraar hebt beëindigd, omdat deze de voorwaarden wijzigden of omdat het jaar afliep. Je zorgverzekering gaat bij ons in op de eerste dag nadat je oude zorgverzekering is geëindigd.

Per 1 januari

Je opzegging moet je vóór 1 januari aan ons doorgeven. De opzegging gaat dan in per 1 januari.

Je bent verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Bij afsluiten van de zorgverzekering tussen 1 januari en 1 februari gaat je zorgverzekering met terugwerkende kracht in.

Tussentijdse opzegging

Wil je na 1 januari opzeggen, dan is dat alleen mogelijk als:

 • je de zorgverzekering herroept: je mag je zorgverzekering kosteloos en zonder reden beëindigen door herroeping. De herroeping moet binnen 14 dagen nadat de zorgverzekering is ingegaan, of nadat je de polis hebt ontvangen, schriftelijk bij ons binnen zijn.
 • je kind het huis uitgaat: hij of zij kan de polis per de datum van verhuizing beëindigen en zelf een polis afsluiten.
 • er sprake is van echtscheiding: je bent verzekeringnemer voor je ex-partner en mag zijn/haar verzekering opzeggen. Die moet nu zelf een nieuwe verzekering afsluiten.
 • je verzekeraar zelf premie en of voorwaarden in je nadeel gewijzigd heeft. Je opzegging moet vóór de ingang van de wijziging bij je verzekeraar binnen zijn. De beëindiging van de verzekering gaat in per de eerste dag van de tweede maand nadat je opzegging is ontvangen.
 • je geen recht meer hebt op de collectieve verzekering doordat je uit dienst treedt en vervolgens weer een nieuwe collectieve verzekering kunt afsluiten.
 • je in actieve militaire dienst treedt.
 • je je in het buitenland vestigt en niet in Nederland werkzaam blijft of bent.
 • je uit dienst treedt bij de politie en jezelf en/of je gezinsleden elders wilt verzekeren.

Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat met onze gecontracteerde zorgverleners is afgesproken. Het afgesproken tarief is van toepassing op naturapolissen, zoals de PZP Zorg-op-maatpolis. Bij deze zorgverzekering krijg je 100% vergoed als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je niet alle kosten vergoed, maar berekenen we je vergoeding op basis van het afgesproken tarief. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Het rekeningnummer (IBAN) van de PZP is: NL17INGB0650804724. De BIC is INGBNL2A.

BIC hoeft alleen ingevuld te worden voor niet-Nederlandse bankrekeningen. Vermeld bij betalingen altijd het betaalkenmerk en/of uw relatienummer.

Het marktconform tarief is het tarief dat we in Nederland redelijk en passend vinden voor een bepaalde behandeling. Het marktconform tarief is van toepassing op restitutiepolissen, zoals de PZP Zorgkeuzepolis. Bij deze zorgverzekering krijg je 100% vergoed, tot maximaal het marktconform tarief. Rekent je zorgverlener veel meer dan het marktconform tarief? Dan krijg je niet het hele bedrag vergoed.

Wij hebben 1 naturaverzekering (PZP Zorg-op-maatpolis) en 1 restitutieverzekering (PZP Zorgkeuzepolis).

Naturaverzekering (naturapolis)

Met een naturaverzekering ga je naar zorgverleners waar wij afspraken mee gemaakt hebben (gecontracteerde zorgverleners). We maken afspraken met elkaar over welke zorg verleend wordt, over kwaliteit en tegen welke prijs.

Voor de PZP zijn contracten afgesloten met 95% van alle zorgverleners in Nederland (dat zijn er ruim 45.000), dus je hebt altijd ruime keuze.

Heb je een naturaverzekering en ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je mogelijk minder vergoed.

Restitutieverzekering (restitutiepolis)

Bij een restitutieverzekering kan je naar elke zorgverlener die je wilt, dus ook naar niet-gecontracteerde zorgverleners. Je krijgt de kosten altijd 100% van het marktconforme tarief vergoed.

Naturaverzekering goedkoper

Omdat wij met gecontracteerde zorgverleners goede prijsafspraken maken, is de premie van de naturaverzekeringen lager dan de restitutieverzekering.

Gecontracteerd? Dan hoef je geen rekening voor te schieten

Bij de naturaverzekering én de restitutieverzekering gaan rekeningen van gecontracteerde zorgverleners rechtstreeks naar ons. Je hoeft dus niets voor te schieten. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat je de rekening eerst zelf moet betalen. Daarna kan je deze bij ons declareren.

Lees meer over gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

De premiegrondslag is het bedrag van de basispremie, zonder kortingen. Bekijk de premiegrondslag voor onze basisverzekeringen in de bijlage Premies op PZP.nl/voorwaarden.